התכנית "שבילים למצוינות" מיועדת לתלמידים מצטיינים בחטיבת הביניים. היא כוללת פעילויות של העשרה, העמקה והרחבה המותאמות לשלושת התחומים בתכנית הלימודים החדשה לכיתה ז': תחום האלגברי, התחום המספרי והתחום הגאומטרי.

חלק מהפעילויות המובאות להלן מבוססות על ידע שהתלמידים רכשו בשנים קודמות, וחלקן על מלוות את מהלך הוראת החומר בספרי שבילים לכתה ז'. מומלץ לעבוד על הפעילויות בכל תחום לפי סדרן ברשימה, ולשלב בין פעילויות בתחומים שונים. 

חידות ופעילויות קצרות




תחום אלגברי

משחקים בלוחות מספרים
לוחות ותבניות - ניתן להעזר ביישומון לוח המספרים באופק.
שריפת קלוריות - פעילות מקוונת

חומרים למורה


לחצו להורדת המדריכים למורה.



לבירורים ושאלות בנוגע לתוכנית והפעלתה ניתן לפנות לד"ר גיא הד בדוא"ל או בטלפון 03-6460041.